Vremea scadenţei
10 July 2014 | Autor: Dan Bercian

Arest          Asistăm astăzi în România la un fenomen ciudat, neobişnuit pentru această ţară. Tot mai mulţi oameni importanţi, de afaceri sau din domeniul politic, sunt arestaţi şi chiar condamnaţi la ani de închisoare. Şi numărul lor creşte cu fiecare zi.
          Sigur că sunt şi multe discuţii pe această temă şi păreri pro şi contra. De obicei cei ce sunt cercetaţi sau chiar condamnaţi susţin că sunt nevinovaţi şi că ceea ce li se pune în cârcă nu este decât o înscenare. S-ar putea să existe şi astfel de cazuri, aşa cum pot exista oriunde în această lume, dar eu …

[ Continuare ... ]
Comportament de gâscă stingheră
4 July 2014 | Autor: A.W.Tozer

Gasca          Hristos a înviat, iar noi am înviat cu El şi stăm la drapta Tatălui cu El, în duh – şi, într-o bună zi, în trup omenesc. Între timp, trebuie să ne purtăm ca şi când vom fi acolo sus în cer, dar puţin diferit. Un băiat de la ţară vine la oraş şi se poartă diferit pentru că e de la ţară. Un băiat de la oraş se duce la ţară şi se poartă diferit pentru că e din oraş. Cel care nu a mai fost la ţară umblă cu băgare de seamă, căutând să nu calce în …

[ Continuare ... ]
De ce nu mai vrem să luptăm pentru cer
27 June 2014 | Autor: Dan Bercian

Lupta cea buna          În umă cu circa o lună de zile am avut o experienţă interesantă, atunci când m-am aflat în mijlocul unor fraţi de credinţă în Irlanda. De fapt exeprienţele au fost mai multe şi frumoase dar despre una vreau să vă vorbesc în câteva cuvinte.
          Mulţi au plecat din România, luând drumul Occidentului, în special după anul 1989. Eu nu am avut cunoştinţă despre experienţele lor până cu această ocazie. Niciodată nu m-am gândit la cât de mult s-au expus unii şi cât de mult au riscat pentru a ajunge acolo unde şi-au dorit.
          În …

[ Continuare ... ]
DOMNUL dă cunoştinţă
19 June 2014 | Autor: A.W.Tozer

Domnul da cunostinta          Am spus în altă parte că nu Îl putem cunoaşte pe Dumnezeu prin gândire, dar că trebuie să gândim mult dacă vrem să-L cunoaştem bine. Sună contradictoriu, dar sunt convins că cele două afirmaţii sunt în acord deplin.
          Inabilitatea minţii umane de a-L cunoaşte pe Dumnezeu întrun sens adevărat şi final este considerată indiscutabilă în toată Biblia şi chiar se dau învăţături despre ea în pasaje ca: „Nimeni nu cunoaşte deplin pe Fiul afară de Tatăl; tot astfel, nimeni nu cunoaşte deplin pe Tatăl, afară de Fiul, şi acela căruia vrea Fiul să i-L …

[ Continuare ... ]
Dragostea lui Dumnezeu şi a noastră
12 June 2014 | Autor: A.W.Tozer

Dragostea lui Dumnezeu si a noastra          Deoarece Dumnezeu este cine şi ce este El, trebuie să Se iubească pe Sine cu dragoste pură şi perfectă.
          Persoanele Dumnezeirii Se iubesc una pe cealaltă cu o dragoste atât de aprinsă, atât de tandră, încât sunt în întregime o flacără arzândă de dorinţă intensă inefabilă.
          Singura fiinţă pe care Dumnezeu o poate iubi în mod direct este El Însuşi; toate celelalte fiinţe pe care le iubeşte le iubeşte de dragul Său şi pentru că găseşte o reflectare a Lui Însuşi acolo.
          Dumnezeu iubeşte creaţia Sa mută deoarece …

[ Continuare ... ]
Credinţa se bazează pe caracterul lui Dumnezeu
5 June 2014 | Autor: A.W.Tozer

Credinta          Destinul unui om sau al unei naţiuni poate fi prezis foarte sigur în funcţie de noţiunea despre Dumnezeu pe care o are acel om sau acea naţiune. Nicio naţiune nu se poate ridica mai sus de concepţia ei despre Dumnezeu. Atâta timp cât Roma s-a ţinut de credinţa ei în vechii dumnezei aspri ai Pantheonului, a rămas o împărăţie de fier. Cetăţenii ei imitau inconştient caracterul dumnezeilor ei, indiferent cât de eronată era concepţia lor despre Divinitate. Când Roma a început să gândească uşuratic despre Dumnezeu, a început să putrezească în interior şi acel putregai nu s-a oprit …

[ Continuare ... ]
Adevăratul sfânt este diferit
29 May 2014 | Autor: A.W.Tozer

Adevarul sfant este diferit          Influenţa cea mai puternică a Bisericii se simte atunci când ea este diferită de lumea în care trăieşte. Puterea ei stă în faptul că este diferită, creşte în măsura în care diferă şi scade atunci când diferenţa se diminuează.
          Faptul acesta este atât de clar şi de deplin prezentat în Scripturi şi atât de bine ilustrat în istoria Bisericii încât este greu să înţelegem cum am putea să-l ratăm. Dar îl ratăm cu siguranţă, fiindcă auzim constant că Biserica trebuie să încerce să fie ca lumea cât de mult posibil, exceptând, desigur, …

[ Continuare ... ]
Ce folos avem din rugăciune?
22 May 2014 | Autor: A.W.Tozer

Ce folos avem din rugaciune          Scepticul din cartea Iov a pus întrebarea dispreţuitoare: „Ce este Cel Atotputernic ca să-I slujim? Ce vom câştiga dacă-I vom înălţa rugăciuni?”
          Întregul ton al remarcii arată că este menită să fie retorică. Cel care se îndoieşte, crezând că întrebarea ar putea să nu aibă răspuns, a înlăturat-o dispreţuitor şi s-a întors, ca Pilat, fără să aştepte un răspuns. Dar noi avem un răspuns. Dumnezeu Însuşi ni l-a dat şi mărturia universală a veacurilor a adăugat un Amin.
          În Evrei 11 avem o lungă listă de beneficii pe care le …

[ Continuare ... ]
Trebuie să testăm duhurile
15 May 2014 | Autor: A.W.Tozer

trebuie sa testam duhurile          Vremurile actuale sunt vremuri de confuzie morală şi uneori este greu să distingi falsul de adevărat.
          DOMNUL nostru binecuvântat a încercat să ne scape de consecinţele propriei noastre orbiri prin avertizări repetate şi multe învăţături pline de grijă. Se merită să dăm o atenţie serioasă cuvintelor Sale.
          Ni se spune că spre sfârşitul veacului va fi o vreme de activitate religioasă intensificată şi de aşteptare frenetică, izvorâte din condiţiile turbulente predominante printre naţiuni. Limbajul este cunoscut majorităţii creştinilor: „Războaie şi veşti de războaie… un neam se va scula împotriva altui neam… pe …

[ Continuare ... ]
Cred în comuniunea sfinţilor
8 May 2014 | Autor: A.W.Tozer

Cred in comuniunea sfintilor          Fără îndoială, cel mai important trup de pe pământ este Biserica lui Dumnezeu pe care El a cumpărat-o cu propriul Său sânge.
          Din nefericire, cuvântul „biserică” a preluat sensuri pe care nu le-a avut iniţial şi a suferit nedreptăţi nespuse atât în casa duşmanilor ei, cât şi în casa prietenilor ei.
          Sensul cuvântului pentru adevăratul creştin a fost stabilit de DOMNUL nostru şi de apostolii Săi. Ceea ce vroiau ei să spună prin el aceea trebuie să spunem şi noi; şi niciun om şi niciun înger nu are autoritate să îl schimbe.
          …

[ Continuare ... ]
Ucraina şi variantele ei
2 May 2014 | Autor: Dan Bercian

Ucraina          De circa o jumătate de an vorbim mult despre Ucraina, ţară vecină cu noi. Şi cred că încă se va mai vorbi. Ne pare rău de situaţia creată şi bine ar fi să ne rugăm pentru această ţară.
          Se pare că totul a pornit de la dorinţa multor ucrainieni de a trăi mai bine. Şi-au dorit o apropiere de Europa şi o îndepărtare de Rusia, cea care încă mai poartă stindardul stafiei fostei Uniuni Sovietice.
Am stat să mă gândesc la cele două opţiuni ale Ucrainei, opţiuni care sunt şi ale noastre, chiar dacă nu noi hotărâm până la …

[ Continuare ... ]
Săptămâna mare şi cutia cu lac
25 April 2014 | Autor: Dan Bercian

crestin la rugaciune          Pe lângă o casă omul adună tot felul de lucruri, uneori prea multe. Aveam şi eu adunate mai multe cutii cu lac pentru lemn, de diferite nuanţe şi incolor. Şi când am timp mai lucrez una şi alta, mai repar câte ceva, mai fac ceva nou. Am cumpărat vreo două cutii cu astfel de lac acum în primăvară când am renovat câte ceva pe lângă casă dar mai aveam şi altele, nefolosite, de prin toamnă. Când am deschis o astfel de cutie am constatat că în ea nu se afla ceea ce scria pe …

[ Continuare ... ]
Mândria şi duhul de dezbinare
17 April 2014 | Autor: Dan Bercian

Spalarea picioarelor          Aşa cum spuneam în ultimul material prezentat aici, trăim azi vremuri de mari provocări ale credinţei şi, prin urmare, găsim o stare de confuzie printre credincioşi. Ceea ce era evident cândva, azi nu mai este. Reperele morale au fost anulate şi până şi Scriptura este interpretată şi strâmbată, în aşa fel încât să se potrivească cu ceea ce ne place nouă şi cu dorinţele noastre. Adevărul este tot mai greu de găsit pentru că duhurile de înşelare lucrează azi cu mai multă putere ca şi oricând.
          O soluţie ar fi să ne întoarcem înapoi în timp, …

[ Continuare ... ]
Frăţia între catolici şi carismatici
11 April 2014 | Autor: Dan Bercian

sola fide          Trăim vremuri de mari tulburări şi de mari provocări ale credinţei. Îmi aduc aminte de un cuvânt rostit de Domnul Isus şi pe care evanghelistul Luca l-a consemnat în felul următor, la capitolul 21 al cărţii sale: „25 Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor; 26 oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate. 27 Atunci vor …

[ Continuare ... ]
Zel creştin sau fanatism religios
4 April 2014 | Autor: Dan Bercian

PreachingTheGospel

        Domnul Isus Hristos spunea că nu poţi fi ucenicul Lui dacă nu laşi totul pentru El. Evanghelistul Matei, la capitolul 10 al cărţii sale, consemnează cuvintele spuse de Domnul Isus:
34 „Să nu credeţi că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia.
35 Căci am venit să despart pe fiu de tatăl său, pe fiică de mamă-sa, şi pe noră de soacră-sa.
36 Şi omul va avea de vrăjmaşi chiar pe cei din casa lui.
37 Cine iubeşte pe tată, ori pe mamă, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; şi cine iubeşte …

[ Continuare ... ]
Prigonit dar fericit
27 March 2014 | Autor: Dan Bercian

persecution          Biserica lui Hristos a fost tot timpul persecutată. Şi va fi până când Domnul ei va veni să o ia în slavă. El a spus: „Veţi fi urâţi de toţi pentru Numele Meu; dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.” (Marcu 13:13 )
          Am citit că niciodată în istoria omenirii nu au fost atât de mulţi martiri pentru Hristos ca şi în secolul XX. Şi vedem că azi, în sec. XXI, creştinii sunt încă persecutaţi. Abia recent am auzit despre sute de creştini omorâţi în Nigeria pentru credinţa lor. Lumea musulmană mai vorbeşte în acest …

[ Continuare ... ]
ONU şi ecumenismul
20 March 2014 | Autor: Dan Bercian

Papa binecuvanteaza steagul ONU          Se ştie că în creştinism, şi nu numai ci şi în alte religii, există diferite interpretări şi nuanţe în cea ce priveşte viaţa de credinţă. Creştinul crede în existenţa Dumnezeului Triunic (Tată, Fiu şi Duh Sfânt) şi mărturiseşte că mântuirea omului este posibilă doar prin lucrarea ispăşitoare a Domnului Isus Hristos, Dumnezeu Fiul. Nu te poţi numi creştin fără să crezi aceasta. Dar, mai apoi, există multe nuanţe şi păreri diferite asupra unor aspecte ale vieţii de credinţă. Cele mai mari divergenţe au apărut între catolici şi protestanţi, divergenţe care există şi …

[ Continuare ... ]
Tragedia de a fi copil
6 March 2014 | Autor: Dan Bercian

baiat si fata
         Cred că poveştile plac tuturor. În urmă cu mulţi ani se spuneau poveşti frumoase şi, în lipsa idolului numit televizor sau Internet, oamenii ascultau şi se foloseau de imaginaţia lor, mergând mult mai departe decât putea să meargă cel ce povestea. Azi totul este dat pe tavă şi cu o asemenea rapiditate încât a gândi nu mai este cu putinţă. A apărut meseria de „gânditor pentru alţii”. Oamenii nu mai gândesc ei, pentru că li s-a spus că este prea dificil şi nici nu mai este nevoie din moment de sunt”specialişti” care gândesc.
          Tot …

[ Continuare ... ]
Suntem dedicaţi întregului mesaj
27 February 2014 | Autor: A.W.Tozer

o faptua noua          Multe persoane observatoare consideră că astăzi convertirea nu mai face atât de multe pentru oameni cum obişnuia odată să facă. Prea adesea, experienţa trece lăsând căutătorul nesatisfăcut şi profund dezamăgit. Unii dintre cei ce sunt astfel afectaţi şi care sunt prea sinceri să se joace cu religia se lasă de toată treaba şi se întorc făţiş la vechea viaţă. Alţii încearcă să scoată tot ce pot dintr‑o afacere proastă şi treptat se adaptează unei forme imperfecte şi modificate a creştinismului dreasă cu amuzament sintetic şi animată de loviturile frecvente ale stimulentelor sub forma „inovaţiilor”, …

[ Continuare ... ]
Eutanasierea: fuga de suferinţă, fuga de Dumnezeu
20 February 2014 | Autor: Dan Bercian

Suferinta 2          Una dintre marile necunoscute ale omenirii este suferinţa. De ce există aceasta? În România există o vorbă care se foloseşte foarte frecvent: „Sănătoşi să fim! Sănătatea este mai importantă ca şi orice!” În spatele acestei ziceri se află, fără îndoială, o filosofie de viaţă, o dorinţă puternică, poate chiar un ideal de viaţă, ideal la care subscriu marea majoritate a oamenilor, dacă nu chiar toţi. Nu prea găsim oameni care să îşi dorească să sufere. Suferinţa este un duşman aprig şi de el ne temem toţi.
          Dar chiar este suferinţa un duşman nemilos care caută să …

[ Continuare ... ]
Cine gândeşte pentru noi?
13 February 2014 | Autor: Dan Bercian

Ganditorul          Ultimul subiect abordat în cadrul acestei rubrici a fost cel al felului în care se fac traducerile moderne ale Bibliei. Se pare că cineva (oare cine?) încearcă să ne inducă în eroare şi să deformeze adevărul. Dar nu aşa a fost încă de la începutul omenirii, atunci când şarpele a înşelat-o pe Eva?
          După editorialul despre traducerile moderne al Bibliei, cineva mi-a scris că a citit pe undeva cum că există un plan la care sunt chemate să lucreze organisme internaţionale susţinute de liderii politici, în vederea traducerii Bibliei. Se vrea însă o traducere care să fie acceptată …

[ Continuare ... ]
Ultimul cutremur
29 January 2014 | Autor: Dan Bercian

cutremur          Unul dintre lucrurile de care avem cel mai mult nevoie azi, dar care lipseşte cel mai mult, este stabilitatea. Nesiguranţa şi instabilitatea sunt lucruri care fac mult rău fiinţei umane. Un copil are nevoie de doi părinţi, măcar de unul, pentru a avea siguranţă. Dacă nu îi are vedem consecinţele mai târziu. La fiecare pas din viaţă căutăm lucruri care să ne ofere stabilitate şi siguranţă. Dacă se întâmplă să nu le avem viaţa devine un chin.
          De multe ori m-am întrebat de ce românii sunt atât de irascibili şi nervoşi, violenţi chiar. Pentru că în alte ţări …

[ Continuare ... ]
Ariel Sharon – un semn al vremurilor
21 January 2014 | Autor: Dan Bercian

Arile Sharon          Un lucru interesant îl găsim în cuvintele Domnului Isus Hristos atunci când vorbeşte despre a doua Sa venire, la sfârşitul vremurilor. Pe de o parte Domnul dă o mulţime de detalii despre cum va fi înainte de revenirea Lui pe pământ dar tot El spune apoi că nimeni nu va şti cu exactitate când va fi ziua aceea. În afară de Dumnezeu Tatăl nimeni nu ştie când va reveni Domnul Isus (Matei 24:36).
          De-a lungul timpului mulţi au crezut că, totuşi, ştiu. Şi nu puţine au fost prezicerile care au dat date „precise” în legătură cu …

[ Continuare ... ]
Bateriile şi credinţa adevărată
14 January 2014 | Autor: Dan Bercian

bateriile si credinta adevarata          În urmă cu câteva zile mă aflam într-o farmacie ca să cumpăr un medicament. În timp ce stăteam la rând a intrat un bărbat mai în vârstă, un om simplu şi frumos de la ţară, încă îmbrăcat aşa ca ţăranii de altădată şi a întrebat dacă poate cumpăra de acolo baterii pentru tensiometru (sau glucometru, nu ştiu exact).
          Farmacista i-a spus frumos că în acel loc nu se vând baterii şi i-a dat indicaţii sumare, îndreptându-l spre un loc unde ar putea găsi ceea ce îl interesa. Omul nostru a plecat, se …

[ Continuare ... ]
Anglia şi restricţiile de muncă
6 January 2014 | Autor: Dan Bercian

Granita UK          Multă cernelă a curs din nou de câteva săptămâni, în legătură cu ridicarea restricţiilor de către anumite ţări din Uniunea Europeană pentru muncitorii români şi bulgari. Mai ales Anglia a pornit o campanie furibundă împotriva românilor şi bulgarilor, încercând să provoace panică în rândul populaţiei sugerând faptul că de la 1 ianuarie 2014 ţara lor va fi invadată de imigranţi care fie le vor lua băştinaşilor locurile de muncă, fie le vor lua pacea şi liniştea prin infracţiunile pe care le vor comite.
          Chiar dacă s-a exagerat din plin prin felul în care au fost prezentate …

[ Continuare ... ]
Cum putem ajunge la mulţi ani fericiţi
30 December 2013 | Autor: Dan Bercian

Izvorul fericirii          De fiecare dată când un an se termină şi începe altul nou oamenii îşi urează unii altora fericire şi visează să o aibă. De fiecare dată, ca un nou început, cu noi speranţe, oamenii visează la fericire.
          Ce putem însă constata este că această fericire este tot mai departe. Cu cât dorinţele cresc cu atât ea se îndepărtează tot mai mult. Şi chiar dacă se poate observa aceasta cu uşurinţă totuşi oamenii merg pe aceeaşi cale, căutând fericirea prin aceleaşi metode care au dat greş până acum. Înţelept ar fi, dacă omul ar putea fi înţelept …

[ Continuare ... ]
Scrisoare de Crăciun a unui slujitor al Domnului
12 December 2013 | Autor: -

Craciunul pagan          În urmă cu câteva zile o ascultătoare a postului de radio Unison îmi scria şi mă întreba ce părere am în legătură cu bradul de Crăciun, pentru că, iată, se apropie sărbătorile de iarnă.
          Părerea mea în legătură cu acest subiect mi-am spus-o de mai multe ori şi ascultătorii fideli postului de radio Unison (sau cei ce citesc editorialele postate pe site-ul nostru) cunosc care este părerea mea în această privinţă. Puteţi găsi materiale aici:

http://www.radiounison.ro/editorial/ia-pruncul-si-fugi.html
http://www.radiounison.ro/editorial/craciunul-sarbatoarea-imaturitatii.html
http://www.radiounison.ro/resurse/audio/emisiuni/lumea-in-care-traim/127-craciunul-minciuna-sau-adevar-2007.html
http://www.radiounison.ro/resurse/audio/emisiuni/lumea-in-care-traim/074-craciun-traditii.html
http://www.radiounison.ro/resurse/audio/emisiuni/lumea-in-care-traim/073-craciunul-hristos-coboara-in-mocirla.html

          De această dată voi răspunde solicitării ascultătoarei noastre publicând o scrisoare pe care …

[ Continuare ... ]
Biserică sau „club creştin”?
5 December 2013 | Autor: Dan Bercian

Biserica club          Fii lui Core spuneau că „un val cheamă un alt val”. Aşa se întâmplă uneori şi cu editorialele pe care le scriu, ca urmare a reacţiilor celor ce le citesc. În urma publicării ultimului editorial, cel în care am vorbit despre disciplinarea copiilor, am primit o scrisoare de la o cititoare tocmai din Canada şi care m-a provocat să scriu despre ceea ce urmează.
          În acel editorial spuneam la un moment dat că nu sunt departe vremurile când păstorii care îi vor disciplina pe membrii care încalcă regulile Scripturii vor fi sancţionaţi şi traşi la răspundere. …

[ Continuare ... ]
Cultivarea nebuniei la copii
28 November 2013 | Autor: Dan Bercian

bataia          În această lună, noiembrie 2013, au fost aduse modificări Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. Conform acestora profesorii care îi vor pedepsi pe elevi trimiţându-i la colţ sau obligându-i să stea în picioare, sau îi vor da afară din clasă pentru vre-un motiv de indisciplină, riscă să fie amendaţi cu sume între 1.000 şi 2.500 de lei. Astfel de tratamente sunt considerante degradante şi sunt interzise de lege.
          Nu contestăm faptul că au fost cazuri când profesorii sau învăţătorii au avut şi practicat un comportament prin care elevii au avut de suferit, tratându-i cu brutalitate. Personal am …

[ Continuare ... ]
Scrisorile lui „D”
21 November 2013 | Autor: Dan Bercian

Fiul risipitor 3          Dumnezeu, prin intermediul Sfintelor Scripturi, ne spune că păcatul are consecinţe atât aici pe pământ cât, mai ales, în veşnicie. „Plata păcatului este moartea” (Romani 6:23).
          Domnul Isus Hristos a venit în lume ca să-i mântuiască pe păcătoşi de păcatele lor.
Apostolul Pavel îi scria lui Timotei (1 Timotei 1cu 15): „O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul, care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi” dintre care cel dintâi sunt eu”.
          Îngerul Domnului îi vorbeşte lui Iosif, soţul Mariei (Matei, capitolul 1): 20 „Dar pe …

[ Continuare ... ]
 
Pagini (12): « Prima ... « 4 5 6 7 8 9 10 » ... Ultima »
Ora Radio Unison -
Ora dumneavoastra -
* De ce apar decalaje de ora?
Sondaj

Va trece omenirea, chiar creştinii, prin mari încercări înainte de revenirea Domnului Isus Hristos?

Vedeti rezultatele

Loading ... Loading ...
Promo
 

© 2020 RADIO UNISON ZALAU • Toate drepturile rezervate •