Urgența momentului
27 November 2015 | Autor: Dan Bercian

42-15655080     Domnul Isus Hristos spunea: „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi”.
     Cea mai mare luptă care s-a dus încă de la începutul existenţei omenirii a fost lupta pentru adevăr. Primii doi oameni au fost fericiţi atât timp cât au fost credincioşi Adevărului dar nefericirea s-a instalat în viaţa lor imediat ce au îmbrăţişat minciuna, neadevărul.
     Omul nu poate fi fericit şi liber în afara adevărului. Prin gura profetului Ieremia Dumnezeu spunea: „Ascultaţi glasul Meu, şi Eu voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veţi fi poporul Meu; umblaţi pe toate căile pe care vi le-am poruncit, ca să fiţi fericiţi.”

[ Continuare ... ]
Slava lumii trece
16 November 2015 | Autor: Dan Bercian

Slava lumii trece     Mă gândesc, uitându-mă la evenimentele din jurul nostru, la cât de adevărată este Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu şi cum, în tot ce mărturiseşte ea te poţi încrede pe deplin şi fără nici o îndoială.
     Apostolul Petru mărturisea un cuvânt care este tare ca o stâncă şi orice om sincer va adeveri ceea ce el afirmă. El scria aşa: 24 „Căci orice făptură este ca iarba, şi toată slava ei, ca floarea ierbii. Iarba se usucă şi floarea cade jos, 25 dar Cuvântul Domnului rămâne în veac.” (1 Petru 1)
     Mi-am adus din nou aminte de acest cuvânt …

[ Continuare ... ]
Turnul din Siloam şi Clubul Colectiv
6 November 2015 | Autor: Dan Bercian

Turnul din Siloam     Când, în vremea în care Domnul Isus Hristos trăia pe acest pământ, a avut loc un eveniment care a fost capul de afiş ce a dat tonul discuţiilor pentru o bună bucată de timp, mă refer la căderea turnului din Siloam, tragedie în care şi-au pierdut viaţa optsprezece oameni (Luca 13), Domnul Isus le spune celor ce erau în preajma lui că acei optsprezece inşi nu au fost mai păcătoşi ca şi cei ce au rămas în viaţă dar, înţeleg eu, a fost un semn pentru cei ce au rămas în viaţă pentru ca aceştia …

[ Continuare ... ]
Ruşinea
23 October 2015 | Autor: Dan Bercian

cersetoria     În România ne-am obişnuit să ne întâlnim frecvent pe stradă cu oameni care cerşesc. Fenomenul a ajuns să devină familiar şi în Europa în ultimii ani şi nu mă mir că cei ce nu au cunoscut până acum acest aspect au ajuns să fie deranjaţi de el. Mai ales că în vest oamenii au o altă mentalitate, nu fac presiuni unii asupra celorlalţi, s-ar zice că au respect unii faţă de alţii (nu ştiu dacă este chiar aşa sau poartă doar o mască).
     Ceea ce este caracteristic cerşetorilor este lipsa ruşinii şi insistenţa (cel puţin aşa este la noi în …

[ Continuare ... ]
Importanţa cunoaşterii lui Dumnezeu. Nevoia de revelaţie
16 October 2015 | Autor: Dan Bercian

Cunoastrea de Dumnezeu     Dumnezeu este de necuprins pentru mintea umană. Omul nu-şi poate imagina cum este Dumnezeu dacă Dumnezeu nu hotărăşte să se descopere omului. Atât putem înţelege despre El cât El ne revelează. Lui Moise Dumnezeu i-a spus: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!” ( Exodul 33:20) Şi cu toate acestea, în capitolul 24 al cărţii Exod citim;
9 „Moise s-a suit împreună cu Aaron, Nadab şi Abihu, şi cu şaptezeci de bătrâni ai lui Israel.10 Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel; sub picioarele Lui …

[ Continuare ... ]
Sondajele de opinie. Calea lui Dumnezeu sau calea noastră.
9 October 2015 | Autor: Dan Bercian

Sondaj de opinie     După ce Dumnezeu a creat omul i-a dat acestuia libertatea să facă tot ce vrea, cu exceptia unui singur lucru. Nu l-a întrebat pe om dacă este de acord cu această restricţie şi niciodată de atunci încoace Dumnezeu nu l-a chestionat pe om ca să vadă dacă acesta este de acord sau nu cu ceea ce a hotărât Dumnezeu. Dumnezeu îşi făcea cunoscută voia Sa pentru om şi funcţie de ascultarea sau neascultarea omului acesta suporta consecinţe: binecuvântare sau pedeapsă.
     După ce oamenii care au ieşit de sub autoritatea lui Dumnezeu şi care s-au împrăştiat pe …

[ Continuare ... ]
Criza refugiaţilor. Ce este iadul?
25 September 2015 | Autor: Dan Bercian

Cer si iad     Auzim de multe ori exprimări de felul: „Este iadul pe pământ”. Despre refugiaţii care fug din calea Statului Islamic se spune că fug de iad şi de atrocităţile comise de membrii acestui stat. Şi dacă este să dăm crezare veştilor pe care le auzim despre acest Stat Islamic atunci putem să-i înţelegem pe cei au luat calea pribegiei şi caută o altă ţară, ţară care să le asigure confort, pace şi bunăstare. Este în noi adânc imprimată o dorinţă de pace şi linişte, dorinţă care, din păcate, puţini reuşesc să şi-o împlinească în umblarea pe …

[ Continuare ... ]
Creşterea bisericii şi semnele apostaziei
18 September 2015 | Autor: Dan Bercian

catedrala de cristal     În Evanghelia lui Luca, capitolul 18, găsim pilda spusă de Domnul Isus despre văduva şi judecătorul nedrept. Pilda se încheie cu o întrebare a Domnului Isus: „Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”
     Această întrebare a dus la tot felul de comentarii şi interpretări. Mulţi au apreciat că în vremurile din urmă, înainte ca Domnul Isus să revină, s-ar putea să fie un întuneric şi o apostazie atât de mari încât să nu mai găsim credinţă adevărată, credinţa mântuitoare, în Domnul Isus Hristos. Atât apostolul Petru cât şi Ioan au scris …

[ Continuare ... ]
Importanţa mărturisirii lucrării lui Dumnezeu
8 September 2015 | Autor: Dan Bercian

Eliberat de pacat 1     Nu doar graniţele Europei sunt în pericol astăzi şi nu doar pericolul modificării structurii populaţiei bătrânului continent aduce nori negri ci, mai ales, modificarea felului de a gândi şi a percepe credinţa creştină. Tiparul vechi al credinţei este supus unui asalt puternic şi concentrat şi acest atac nu vine doar din afara ci, mai ales, dinăuntru, chiar din mijlocul celor ce se declară creştini. Epistola lui Iuda pare mai actuală acum ca niciodată: „Prea iubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să …

[ Continuare ... ]
Migranţii – căutători după o patrie mai bună
4 September 2015 | Autor: Dan Bercian

migranti     În căutarea lui după mai bine omul este în stare de mari sacrificii şi nu de puţine ori se expune la mari riscuri. Migraţia este o modalitate prin care omul a căutat să-şi îmbunătăţească condiţiile de viaţă numai că migraţia nu este un cec în alb ci, de multe ori, este un eşec. Uneori aduce satisfacţii, alteori frustrări şi neîmpliniri.
Migraţia este o dovadă a faptului că omul este mereu în căutarea a ceva mai bun. Arată spre o insatisfacţie şi priveşte înainte cu speranţă de mai bine. Stau alături în inima omului un sentiment veşnic de nemulţumire dar şi …

[ Continuare ... ]
Muzica creştină modernă – sacră sau păgână?
26 August 2015 | Autor: Dan Bercian

Evanghelia pe muzica rock     Lucrurile se precipită nu doar în ceea ce priveşte economia şi starea pieţelor financiare. Aflăm că la orizont se află din nou norii negri ai depresiei economice. Aceasta ar fi nimic dacă nu ar fi o gravă criză spirituală prin care trecem astăzi. Şi prin acestă criză trece şi biserica. Când spun aceasta mă refer la ceea ce înţeleg oamenii în general prin Biserică, lucrurile vizibile, organizaţiile de orice fel şi grupările care se numesc cu acest nume. În acest caz vorbesc despre o criză pentru că altfel Biserica lui Hristos, adevărata Biserică, …

[ Continuare ... ]
Urcăm noi, evanghelicii, pe scara socială?
14 August 2015 | Autor: A.W.Tozer

Urca evanghelicii pe scara sociala     Tradiţional, creştinismul a fost şi este religia oamenilor obişnuiţi. Ori de câte ori clasele sociale mai înalte l-au adoptat în numere mari, s-a stins. Respectabilitatea s-a dovedit a fi aproape întodeauna fatală pentru el.
     Motivele din spatele acestui lucru sunt două; unul omenesc, celălalt dumnezeiesc.
     Schleiermacher a evidenţiat faptul că la baza oricărei religii stă un sentiment de dependenţă, un simţământ de neajutorare a făpturii. Omul simplu care trăieşte aproape de pământ trăieşte de asemenea aproape de moarte şi ştie că trebuie să caute ajutor dincolo de sine însuşi; el ştie că este …

[ Continuare ... ]
Necesar: O reformă în cadrul Bisericii
7 August 2015 | Autor: A.W.Tozer

Necesar-O reforma in cadrul Bisericii     Prima privire a Bisericii este îndreptată către Hristos, care este Capul ei, Domnul ei şi Totul ei.
     După aceea, trebuie să privească înspre sine şi înspre lume, cu un echilibru corespunzător între cele două.
     Prin privire înspre sine nu vreau să spun că trebuie să fie egocentrică. Vreau să spun că Biserica trebuie să se examineze în mod constant ca să vadă dacă este în credinţă; trebuie să se angreneze într-o critică de sine severă cu o promptitudine veselă de a se schimba; trebuie să trăiască într-o stare de pocăinţă perpetuă, căutându-L pe …

[ Continuare ... ]
Problema banilor are nevoie de o revizuire însoţită de rugăciune – Partea a II-a
31 July 2015 | Autor: A.W.Tozer

Problema banilor     Hristos Şi-a asemănat urmaşii cu nişte copii şi cu nişte oi şi ne-a îndreptat ochii înspre păsări şi crini deoarece ele deţin lecţii valoroase pentru noi.
     Aceste făpturi mici se diferenţiază mult una de cealaltă, dar au un lucru în comun: sunt total neafectate de îngrijorare. Ele nu au probleme financiare. Ele trăiesc spontan, simplu, fără încordare, şi Dumnezeu Se îngrijeşte de ele. Asta este ceea ce Domnul nostru vrea să învăţăm să facem ca şi creştini individuali, şi acelaşi spirit ar trebui să caracterizeze fiecare biserică şi fiecare instituţie creştină, de orice fel ar fi ea.
     Noi, cei …

[ Continuare ... ]
Problema banilor are nevoie de o revizuire însoţită de rugăciune – Partea I-a
24 July 2015 | Autor: A.W.Tozer

Problema banilor     Problema banilor şi locul lor în biserică necesită o revizuire însoţită de rugăciune în lumina Sfintelor Scripturi. Toată această chestiune ar trebui reevaluată şi ajustată în aşa fel încât să se conformeze învăţăturilor lui Hristos.
     Dacă Noul Testament este, aşa cum pretindem că este, sursa a ceea ce ar trebui să credem despre lucrurile spirituale, atunci există motive reale să fim deranjaţi de practicile financiare actuale din bisericile evanghelice. Deocamdată nu mă gândesc la modul în care îşi foloseşte creştinul individual banii, ci la locul pe care banii îl ocupă în mintea şi practicile bisericilor şi societăţilor creştine …

[ Continuare ... ]
Poate fi religia predată?
17 July 2015 | Autor: A.W.Tozer

Poate fi religia predata     În epistola către Evrei, există următoarea declaraţie cu privire la maniera în care funcţionează noul legământ al lui Dumnezeu cu poporul Său: „Şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!” Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei. Pentru că le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor” (Evrei 8:11-12).
     Întrebarea care se pune este: „Poate fi religia predată?” Astăzi se pune mare accent pe ceea ce numim „educaţie religioasă”. …

[ Continuare ... ]
Examenul final
7 July 2015 | Autor: Dan Bercian

Examenul final     Majoritatea cred că ne aducem aminte de ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani care au trecut, cu ocazia examenelor de bacalaureat. Vestea că un procent foarte mare dintre candidaţii la acest examen nu au luat notele de trecere a produs atunci multă rumoare şi nu puţin s-a discutat pe seama acestui subiect. Ne-am trezit dintr-o dată în faţa faptului împlinit şi am constatat că absolvenţii de liceu au un nivel de pregătire foarte slab şi că anii petrecuţi în liceu au fost irosiţi. Era clar şi evident că tinerii s-au concentrat pe altceva decât pe ceea …

[ Continuare ... ]
Comunismul în SUA
3 July 2015 | Autor: Dan Bercian

9144847613.jpg     Chiar dacă nu este o surpriză pentru mine, hotărârea luată de Curtea Supremă a SUA în urmă cu câteva zile, atunci când a decis că homosexualii au dreptul să se poată căsători legal pe întreg teritoriul SUA, este o hotărâre cu profunde implicaţii pentru viitorul SUA dar şi al omenirii. Este doar un pas discret, pe care cei mai mulţi nu îl văd, făcut pe direcţia intimidării şi apoi a persecutării creştinilor, SUA intrând într-o perioadă la care nu ne-am fi putut gândi în urmă cu câteva decade.
     De-a lungul timpului, de fapt de la instituirea creştinismului în urmă …

[ Continuare ... ]
Conduşi de Duhul sau de fire
26 June 2015 | Autor: Dan Bercian

Femei crestine     Încă de la început vreau să-mi cer iertare pentru folosirea unor cuvinte care pot părea nepotrivite într-un material care se vrea a fi cu folos duhovnicesc. Nu vreau să mă justific prin aceasta dar mi-am adus aminte de un moment când o ascultătoare ne-a sunat la radio, intrigată că difuzăm cartea Osea. Spunea că nu este potrivit ca cei necredincioşi sau copiii să asculte această carte a Bibliei. I-am răspuns că dacă Dumnezeu a hotărât să ne-o dea în forma aceasta trebuie să o acceptăm şi să luăm aminte să nu fim şi noi dintre cei ce …

[ Continuare ... ]
Planul lui Dumnezeu: Omul după chipul Său
19 June 2015 | Autor: Dan Bercian

Ca si Isus     “Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.” ( Geneza 1:27)
     Aceasta este ceea ce afirmă Biblia, adică Dumnezeu, şi orice altceva este nebunie pentru că Îl face pe Dumnezeu mincinos. Omul are valoare atât timp cât poartă acest chip dat de Dumnezeu şi se îngrijeşte de el, căutând să fie cât mai aproape de modelul original.
     Este adevărat că, prin căderea lui Adam, prin păcat, frumuseţea acestui chip a fost deteriorată iremediabil şi că, oricât efort am face nu vom mai fi, în …

[ Continuare ... ]
Roşiile ţuguiate
11 June 2015 | Autor: Dan Bercian

rosiile tuguiate     Noi, românii, avem roşiile ţuguiate, sau olteneşti, şi acum ne aflăm în plin sezon. Nu ştiu dacă le avem numai noi sau le mai au şi alţii. Sunt gustoase şi aşteptate cu nerăbdare după un sezon în care mâncăm roşii din import, fără gust şi fără miros. Numai că bucuria întâlnirii cu roşiile olteneşti mi-a fost stricată de un articol găsit pe Internet în care specialistul spunea că roşiile ţuguiate sunt aşa din cauza concentraţiei mare de substanţe chimice folosite în creşterea lor, substanţe de fapt interzise în România şi care sunt cancerigene. Trebuie să recunosc că …

[ Continuare ... ]
De ce lipseşte discernământul spiritual
5 June 2015 | Autor: Dan Bercian

doua cai     Nu ştiu dacă vreodată a fost activitate religioasă mai intensă decât cea care există în aceste vremuri în care trăim. Şi, cu toate acestea, lucrurile merg din rău în mai rău şi condiţia umană se degradează cu fiecare zi care trece şi oamenii se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Ca un paradox, cu cât există mai multă activitate religioasă cu atât rezultatele sunt mai slabe. Să nu se înţeleagă că creştinii fac tot ce pot pentru Împărăţie şi Domnul ei, pentru că, în general suntem leneşi, ci doar că se face mult de către unii dintre …

[ Continuare ... ]
Democraţia-dictatura majorităţii sau a minorităţii?
1 June 2015 | Autor: Dan Bercian

Noua democratie     Deja cunoaştem că irlandezii au spus „da” căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. 63,3% dintre cei ce au participat la referendum au fost de acord cu legalizarea acestor căsătorii iar 37,7% au fost împotrivă. Se aştepta un scor mai strâns, având în vedere că Irlanda este considerată (a fost cel puţin până acum) o ţară conservatoare, cu o puternică influenţă a Bisericii Catolice, dar previziunile nu s-au împlinit. Democraţia a biruit şi, într-un filmuleţ postat pe Internet, am văzut multe strigăte de bucurie, ca şi cum Irlanda ar fi câştigat cea mai importantă victorie din …

[ Continuare ... ]
Creştini care se sparg
12 May 2015 | Autor: Dan Bercian

Vase sparte7 “Comoara aceasta (nn. Evanghelia) o purtăm în nişte vase de lut, pentru ca această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.
8 Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strâmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi;
9 prigoniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, dar nu omorâţi.
10 Purtăm întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul nostru.
11 Căci noi cei vii, totdeauna suntem daţi la moarte din pricina lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să se arate în trupul …

[ Continuare ... ]
Război total. A lega şi a dezlega
6 May 2015 | Autor: Dan Bercian

Razboi sfant     Au fost momente când am spus, uitându-mă la tot răul din jur, la păcatul care se înmulţeşte şi care creşte cu fiecare zi, la înstrăinarea tot mai mare a oamenilor de Dumnezeu, la degradarea societăţii, că noi nu avem ce face şi că tot ceea ce este scris în Scripturi se va întâmpla. Era o acceptare fatalistă a realităţii. Desigur că şi acum cred că ceea ce este scris în Scripturi se va întâmpla, ba chiar cred aceasta tot mai mult, cu fiecare zi care trece, dar o schimbare totuşi s-a produs în percepţia lucrurilor.
     Noi, creştinii, avem …

[ Continuare ... ]
Raţiune versus credinţă. Sau de ce nu mai avem credinţă
29 April 2015 | Autor: Dan Bercian

Young man reading small Bible     Suntem ceea ce suntem şi funcţie de ceea ce mâncăm, cu ce ne hrănim. Fie că vorbim despre partea materială a lucrurilor fie că vorbim despre cele spirituale. Nutriţioniştii insistă asupra acestui lucru şi de asemenea o fac şi învăţătorii spirituali. Omul crede (îi place să creadă) că face tot ce vrea şi că este liber să aleagă, şi chiar că alege liber, nelăsându-se influenţat de nimeni. Dar se înşală în această privinţă. De fapt omul este ceea ce este ca urmare a influenţelor pe care le-a acceptat în viaţa lui …

[ Continuare ... ]
Folosul care vine din respectarea legilor
20 April 2015 | Autor: Dan Bercian

Accident de masina     De obicei dimineaţa când vin la lucru, datorită aglomeraţiei de la acea oră, în intersecţiile cele mai solicitate se găsesc poliţişti care dirijează traficul. Şi acesta este un lucru deosebit de bun. Altfel s-ar produce blocări în intersecţii şi traficul ar fi foarte aglomerat, cauzând neplăceri celor implicaţi. Mă gândeam că poliţiştii tocmai aceasta ar trebui să facă: să intervină acolo unde apar probleme sau, mai ales, acolo unde ar putea apare, pentru a le preveni. În felul acesta, şi păstrându-şi corectitudinea, poliţiştii ar putea deveni prietenii noştri. Oriunde i-am vedea am şti că ei …

[ Continuare ... ]
Muzica-agentul sub acoperire infiltrat in Biserică
10 April 2015 | Autor: Dan Bercian

TROJAN HORSE     Ca reacţie la una dintre emisiunile difuzate la radio Unison o ascultătoare mi-a scris următoarele cuvinte:
     „Martorii lui Iehova sunt un pericol insignifiant pentru mărturia Evangheliei. Adevăratul pericol lucrează ca aluatul în toate adunările baptiste şi penticostale, deopotrivă. A pomeni Numele sfânt al Domnului Isus într-un asemenea duh este blasfemie. Recent a fost în oraşul nostru într-un turneu de evanghelizare cineva din Arad cu trupa de laudă şi închinare (!). Bisericile baptiste şi una penticostală au umplut cea mai mare sală de spectacole din oraş. S-a făcut pledoarie Bibliei! Se laudă că se întorc tineri. Întrebarea este: care …

[ Continuare ... ]
Confuzia
3 April 2015 | Autor: Dan Bercian

Cine este Isus     Aşa cum se întâmplă destul de frecvent, zilele acestea am găsit din nou în cutia poştală două reviste ale unei organizaţii religioase deosebit de active pe meleagurile noastre şi nu numai. Când le-am adus în casă şi le-a văzut, soţia a intenţionat să le arunce la coşul de gunoi. Dar am intervenit şi i-am spus că vreau să le citesc. S-a mirat de dorinţa mea şi m-a lăsat în pace. Şi chiar aşa a fost că mi-am dorit să le citesc.
     Titlul uneia dintre aceste reviste era: „Cum să găseşti satisfacţie în munca ta?”. Subiectul muncii …

[ Continuare ... ]
Oh, Doamne, întoarce-ne din nou la Tine!
26 March 2015 | Autor: A.W.Tozer

bible-preaching     Este mai mult decât probabil că în întreaga istorie a Statelor Unite nu a mai fost niciodată atât de multă activitate religioasă ca astăzi. Şi este, de asemenea, foarte probabil că nu a mai fost niciodată mai puţină spiritualitate adevărată.
     Dintr-un anumit motiv, activitatea religioasă şi evlavia nu merg totdeauna împreună. Ca să descoperim lucrul acesta, nu trebuie decât să observăm scena religioasă curentă. Desigur, nu ducem lipsă de eforturi depuse pentru câştigarea de suflete, dar mulţi dintre câştigătorii de suflete dau impresia că sunt doar un pic mai mult decât agenţi de vânzare ai unei mărci de creştinism care …

[ Continuare ... ]
 
Pagini (11): « Prima ... « 2 3 4 5 6 7 8 » ... Ultima »
Ora Radio Unison -
Ora dumneavoastra -
* De ce apar decalaje de ora?
Sondaj

Ce consideri a fi mai periculos pentru un creştin?

Vedeti rezultatele

Loading ... Loading ...
Promo
 

© 2020 RADIO UNISON ZALAU • Toate drepturile rezervate •